Legislativa – ze zákonů

Zákoník práce

 • Příloha k nařízení vlády č. 590/2006 Sb. 7. Úmrtí
  • Pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu se poskytne na:
   a) 2 dny při úmrtí manžela, druha nebo dítěte a na další den k účasti na pohřbu těchto osob,
   b) 1 den k účasti na pohřbu rodiče a sourozence zaměstnance, rodiče a sourozence jeho manžela, jakož i manžela dítěte nebo manžela sourozence zaměstnance a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob,
   c) nezbytně nutnou dobu, nejvýše na 1 den, k účasti na pohřbu prarodiče nebo vnuka zaměstnance nebo prarodiče jeho manžela nebo jiné osoby, která sice nepatří k uvedeným fyzickým osobám, ale žila se zaměstnancem v době úmrtí v domácnosti, a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob.)

Zákon o matrikách

 • Úmrtní list
 • Na základě zákona o matrikách 301/2000 Sb. vydá matrika do 30 dnů po úmrtí oprávněným osobám úmrtní list.
  Úmrtní list bude vydán manželce, rodičům, dětem, prarodičům, vnukům, sourozencům nebo zplnomocněným zástupcům.

Notářské řízení

 • K vyřízení dědického řízení budete notářem vyzváni písemně.

Pohřebné

 • Pohřebné podle zákona náleží člověku, který vypravil pohřeb nezaopatřenému dítěti nebo rodiči nezaopatřeného dítěte. Žádost o pohřebné se podává na kontaktním pracovišti Úřadu práce příslušném podle místa žadatelova trvalého pobytu.

ČOI – ADR mimosoudní řešení sporů

 • V případě sporu týkajícího se poskytnutých služeb či plnění ze smlouvy se mohou klienti obrátit na Českou obchodní inspekci (ČOI) s návrhem na mimosoudní řešení. www.coi.cz

Kontaktní formulář

Olomouc, tř. Míru 104 (budova krematoria na ústředním hřbitově).

Olomouc, Letců 965/31 ( naproti budovy krematoria)

Tel.: +420 585 428 739 nebo
STÁLÁ SLUŽBA PRO PŘEVOZ ZESNULÝCH: +420 777 733 618