Informace pro smuteční hosty

pro vypravitele pohřbení

20 minut před vlastním smutečním obřadem se prosím dostavte do kanceláře obřadníka – vstup do administrativní části krematoria – pravé křídlo budovy (od hlavního vstupu na ÚH)

pro smuteční hosty z nejbližšího okruhu pozůstalých

10 minut před vlastním smutečním obřadem se prosím dostavte do čekárny pro pozůstalé – vstup z levé strany (od hlavního vstupu na ÚH) hlavního traktu obřadní síně

pro širší veřejnost
  • jak číst informace z parte?

Pokud je na smutečním oznámení uveden termín, místo a hodina konání bez dalších dovětků, předpokládá se účast i širší veřejnosti. Pokud je ale zde uveden dovětek „v úzkém rodinném kruhu“ respektujte toto rozhodnutí pozůstalých a svou soustrast vyjádřete pouze kondolencí – pokud parte obsahuje adresu v písemné formě.  Stejně pak postupujte i případě, že je v oznámení uvedeno, že smuteční rozloučení již proběhlo.

  • Kdy se dostavit?

Veřejnost vstupuje do obřadní síně hlavním vstupem z čela budovy po zahájení obřadu obřadníkem. Proto stačí jen malá časová rezerva před vlastním termínem konání. Po vstupu je vhodné položit do prostoru před katafalkem květinové dary a zaujmout místo – první řady lavic jsou vyhrazeny pro nejbližší rodinu, která přichází z čekárny pro pozůstalé. Respektujte prosím pokynů obřadníka popř. smutečního řečníka a dbejte prosím na dodržení piety obřadu.

Možnost doobjednání květinových darů – pokud se budete účastnit smutečního rozloučení a chcete vyslovit svou soustrast květinovým darem, naši zaměstnanci Vám budou nápomocni v zajištění těchto darů a vyrobíme profesionální potisk stuh s textem dle Vašeho přání.

 

Kontaktní formulář

Olomouc, tř. Míru 104 (budova krematoria na ústředním hřbitově).

Olomouc, Letců 965/31 ( naproti budovy krematoria)

Tel.: +420 585 428 739 nebo
STÁLÁ SLUŽBA PRO PŘEVOZ ZESNULÝCH: +420 777 733 618